نقاب معماری

گاهنامه‌ای اینترنتی؛ دربارۀ معماری و بیشتر ...
...‌گاهنامۀ اینترنتی؛ دربارۀ معماری و بیشتر
نقل قول

تبلیغات
آخرین نظرات

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معرفی کتاب» ثبت شده است

مبانی فلسفی و روانشناختی ادراک فضا

- کتاب "مبانی فلسفی و روانشناختی ادراک فضا" که به همت آرش ارباب جلفایی گردآوری و ترجمه شده، متشکل از سه مقاله بسیار مفید است. مقالۀ نخست با عنوان "بنیان انگاری و هرمنوتیک" از کلی ال. راس ؛ نگاهی اجمالی به دانش تأویل و نظریات مهم این شاخۀ مهم معرفت شناسی دارد. مقالۀ دوم؛ "معماری، معنا و دلالت" از ادوارد وینترز به بیان مباحث پایه و تئوریک معماری میپردازد، و نظریات مختلف برای ادراک [معنایی] معماری را معرفی میکند. عنوان مقالۀ سوم، "خانه همچون نمادی از خود" است و مولف آن؛ کلیر کوپر به بحث دربارۀ معنای "خانه" میپردازد. فارق از مطالب مفید کتاب، شیوۀ انتشار آن نیز بسیار جالب است. در کنار صفحات قسمت هایی از متن به صورت بولد و گاه همراه با یک شکل تکرار شده اند. در پایان هر مقاله پینوشت بسیار کارآمدی از کلمات لاتین و نامها قرار دارد که برای جستجوی بیشتر عالی است. همچنین شایان ذکر است که مترجم بر هرکدام از مقالات مقدمه ای نوشته است که به درک بهتر آنها کمک میکند. 

معماری و رازجاودانگی

چهارشنبه, ۲ دی ۱۳۹۴

چرا انسان ها در طی  سده ها زیستن و ساختن در کره زمین، تا پیش از روزگار جدید، بناهایی پدید آورده اند که هم زیباتر است و هم کارامدتر؛ بناها و شهرهایی آرام بخش ، دل نشین ، منسجم و همساز با طبیعت؛ بناها و شهرهایی متناسب با همهٔ شئون زندگی ، کار و حیات جمعی و فردی انسان؟ چرا در روزگاری که نه آرشیتکتی به معنای امروزی در کار بود و نه شهرساز، نه طرح جامع و تفصیلی برای شهرها تهیه می شد و نه معماران تحصیلات آکادمیک داشتند، چنان مکان های نیکو پدید می آمد؟ چرا امروز ما از چنین کاری درمانده ایم و آن توانایی را از دست داده ایم ؟ چرا همه تدبیرهای انسان امروزی برای ساماندهی و نظام بخشی به وضع معماری و مکان سازی خرد و کلان نتیجه نامطلوب به بار می آورد؟

معماری اندیشی

دوشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۴

پیتر زومتور بی‌گمان یکی از درخشان‌ترین و تاثیرگذار‌ترین چهره‌ها در جمع معماران معاصر است: هنرمندی اصیل، نو جو و سازش ناپذیر، که با تکیه بر وظایف ذاتی و امکانات اساسی معماری آثار زیبا و محسور کننده-یی پدید آورده و از این طریق در شناساندن و گسترش بسیاری از مفاهیم بنیادین معماری نقشی بی‌بدیل ایفا کرده است. زومتور همواره کوشیده است تا از به کارگیری شکل‌های قالبی بیان هنری و رمزگان مسلط در سبک‌های رایج معماری بپرهیزد و از راه تمرکز بر اصل موضوع؛ و کار صبورانه، بناهایی بیافریند که فقط یک بنا باشند، بازنمود چیز دیگری نباشند، تجلی خالص ذات خود باشند.